Les Tetrov

Plavenie Rakytovo 2022

Plavenie vo vodnom žľabe Rakytovo sa uskutoční 30.4.2022. Viac informácii v pozvánke: 2022_pozvanka_plavenie.pdf (lesybb.sk)     ...

Plavenie Rakytovo 2022

Plavenie vo vodnom žľabe Rakytovo sa uskutoční 30.4.2022. Viac informácii v pozvánke: 2022_pozvanka_plavenie.pdf (lesybb.sk)     ...

LESNÁ PEDAGOGIKA

Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúka základným a materským školám v Banskej Bystrici ...

Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny ...

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL