KONTAKT

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Dolný Harmanec č. 51
976 03 Dolný Harmanec

Konateľ s.r.o.
Ing. Blažej Možucha
mobil: 0903527141, 0903518159
t.č.:
e-mail: b.mozucha@lesybb.sk

Hlavný inžinier
Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA
mobil: 0902914177
e-mail: j.jankov@lesybb.sk

Vedúci odbytu
Ing. Jaroslav Bacúr
mobil: 0904657452
t.č.:
e-mail: j.bacur@lesybb.sk

Vedúci účtovník
Alena Zúbeková
mobil: 911463869
t.č.:
e-mail: a.zubekova@lesybb.sk
 
Asistent riaditeľa, pokladník, PaM
Mgr. Iveta Mikulová
mobil: 0911463886
e-mail: i.mikulova@lesybb.sk

Vedúci polesia
Ing. Peter Valent
mobil: 0910798401
t.č: 0484198121
e-mail: petervalent75@gmail.comZástupca vedúceho polesia – pestovateľ

mobil: 
t.č: 

e-mail: 

Vedúci LO Japeň
Peter Nemčok
mobil: 0902914171

Vedúci LO Čierne
Martin Seredy
mobil: 0902914172

Vedúci LO Zalámaná
Ing. Ján Dobrota
mobil: 0915825402

Vedúci LO Breziny
Peter Dzurák
mobil: 0907764684

Vedúci LO Čabraď
Ján Parobok
mobil: 0902914175

Vedúci LO Laskomer
Ing. Ján Doboš
mobil: 0902914176

Vedúca ES
Ingrid Machalová
mobil:  0911483479
 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL