Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny Urpín v rámci uvedenia príkladov dobrej praxe.Ocitli sme sa v spoločnosti takýchto skvelých príkladov ako sú KRIMMLERSKÉ VODOPÁDY (Salzburgsko, Rakúsko)JOHANNESWEG JÁNSKA CESTA (Rakúsko)CHATEL (Savojsko, Francúzsko)

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/cestovny-ruch/priklady-dobrej-praxe/

15.04.2020

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL