POSLANIE

Poslaním podniku Mestské lesy Banská Bystricas.r.o.  je obhospodarovanie lesného majetku mesta Banská Bystrica s cieľom zachovať a zveľadiť zverený majetok pri dodržaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia.

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL