SLUŽBY

Ponúkame nasledovné služby:
  • Výkup surového dreva včítatne stromov rastúcich mimo lesa
  • Prevádzanie zalesňovania lesných i nelesných pôd
  • Poradenská činnosť v odbore lesného hospodárstva
  • Prevádzanie komplexných lesníckych prác včítane odbornej správy lesov  lesnej pestovnej činnosť
  • Odborná správa lesov

     

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL