Súťaž na výstavbu LC Hančky – Krupné uhlisko

 

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Predmet zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Predpokl. hodnota zákazky [eur]:
 
Názov informácie (dokumentu)
Dátum zverejnenia
Odkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne)
31.10.2013
Súťažné podklady (nepovinne)
31.10.2013
Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatné“ - § 41 ods. 1
31.10.2013
20.11.2013 o 09:00
Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériá“ - § 41 ods. 1
20.11.2013
28.11.2013 o 10:00
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2
16.12.2013
Informácia o uzavretí zmluvy     § 102 ods. 1 (nepovinne)
21.01.2014
Správa podľa § 21 ods. 3
§ 21 os. 2, 3
21.01.2014
Iné dokumenty (nepovinne)
 
 
 

 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL