LESNÁ PEDAGOGIKA

Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúka základným a materským školám v Banskej Bystrici a užšom okolí služby v oblasti lesnej pedagogiky ako súčasť environmentálnej výchovy. Viac informácii u kontaktných osôb a na stránke:

http://www.old.lesybb.sk/userfiles/file/files/lesna_pedagogika_msl_bb.pdf

30.09.2020

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL