NOVINKY

Plavenie Rakytovo 2022

21.04.2022 Plavenie vo vodnom žľabe Rakytovo sa uskutoční 30.4.2022. Viac informácii v pozvánke: 2022_pozvanka_plavenie.pdf (lesybb.sk)    

LESNÁ PEDAGOGIKA

30.09.2020 Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúka základným a materským školám v Banskej Bystrici a užšom okolí služby v oblasti ...

Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

15.04.2020 Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny Urpín v rámci uvedenia príkladov ...

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL