Prechadzka lesom Mesta Banská Bystrica

Zahájenie
Lesné zvieratko lesný štipec
medvedia stopa
lesné semená
letokruhy
dendrochronológia
poznávanie lesnej zveri
hlasy lesnej zveri
mokrade v krajine
opekanie špekačiek
spoznávanie netopierov
trasa
oddych
jašterička
lesný pedagog
odborný lesnícky výklad

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL