RAKYTOVO ŽĽAB

Rakytovo Dolný Zinzolen
Žľab v závere
Nákres žľabu autor Ing.arch.Sticzay
Pôvodný pelster
Ručné približovanie dreva k žľabu
Spojovací kolík
Stav pred rekonštrukciou
Stav pred rekonštrukciou 2

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL