Foto

Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička2
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička 3 .
Náučný chodník Serpentíny Urpín infotabula Úvod
Náučný chodník Serpentíny Urpín plastika stepníka
Náučný chodník S-U infotabula č.2 Náš kamenný domov
Náučný chodník S-U infot.č.3 - Z lesa ku hviezdam
Náučný chodník po údržbe Serpentíny Urpín
Náučný chodník S-U infotabula č.4 Štedrosť lesa
Náučný chodník S-U infotabuľa č.5 Lesné biotopy Urpínu
Náučný chodník S-U údržba chodníku2
Náučný ch. S-U vyhliadka foto
Náučný CH S-U preliezka na st. č.7
Náučný Ch. S-U infot. č.7 Vtáky a ich domčeky
Náučný Ch. S-U plastika na stanovišti Vtáky a ich domčeky
Náučný Ch. S-U vtáčia búdka foto
Náučný Ch. S-U zvonkohra
Náučný CH S-U info. na stan.č.7 Hmyz a jeho význam
Náučný Ch. S-U infotabula Hmyz
Náučný Ch. S-U infotabula č.8 Urpínska lesostep
Náučný Ch. S-U infotabula č.9 Pohľady z Vartovky
Náučný Ch. S-U infot. č.10 Čo robí lesník
Náučný Ch. S-U plastika na č.10
Náučný Ch. S-U smerovník
Náučný Ch. S-U stanovište č. 11
Náučný Ch. S-U detail infotabule Letokruhy
Náučný Ch. S-U infot. Spoznajte nás
Náučný Ch S-U bočný pohl. na stan. č.11
Náučný Ch. S-U detail poznávania z infotabule
Náučný Ch. S-U označenie stromu pre poznávanie - smrek obyčajný
Náučný Ch. S-U označenie javor horský
Náučný CH S-U oddychové miesto
Náučný CH S-U infot. č.12 Práca s verejnosťou
Náučný CH S-U infot. č.13 Záver
Náučný Ch. S-U infot. č.13 celkový pohľad
Náučný Ch. S-U smerovník na Žltých pieskoch
Otvorenie Náučného chodníku Serpentíny -Urpín primátorom P.Gogolom
Otvorenie Náučného Ch. lesná pedagogika vedená primátorom P.Gogolom
Primátor P.Gogola skúša žiakov pri otvorení Náučného chodníku
Kontrola súťaže pri otvorení Náučného chodníku
Otvorenie Náučného CH deti na preliezke
Otvorenie Náučného CH - deti skúšajú zvonkohru
Otvorenie Náučného Ch. deti pri Urpínskej lesostepi
Otvorenie Náučného CH infotab. č.9

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL