PUBLIKÁCIE

 
Exkurzný sprievodca - obnova v lanovkových terénoch, prebudovanie porastov na trvalo viaceťažové porasty v traktorovách terénoch
Na stiahnutie
 
Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy
Na stiahnutie
Na stiahnutie

Prírode blízke pestovanie lesov v strmých terénoch  lesného majetku mesta Banská Bystrica.
Na stiahnutie

Plnenie  environmentálnych funkcií lesa v lesoch Mesta  Banská Bystrica
Na stiahnutie

Prírode blízke pestovanie lesa a nákladovost
Na stiahnutie

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000.7z
Na stiahnutie

Kniha Lesy mesta Banská Bystrica
Na stiahnutie

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000
Na stiahnutie

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL